Undertextning, textning eller subtitling av film

 

Undertextning (eng. subtitling) eller textning av film är något som vi svenskar är vana vid från barnsben (i andra icke engelsktalande länder har man föredragit dubbning) men det har blivit något av en standard även internationellt sedan film slog igenom stort på internet. Från att primärt ha använt undertexter för översättning till andra språk än filmens, så är det idag lika vanligt att man textar svenska filmer på svenska.

Vad är undertexter eller subtitles?

Undertexter är den transkriberade versionen av en dialog/röst i en film som kopplas via tidskod till filmen för att synka med ljudet och visas i nederkanten av filmen - lät det komplicerat? Det är inte så svårt som det kanske låter, det vi gör rent praktiskt, när vi skapar undertexter för en film, är att vi helt enkelt skriver ner dialogen (transkriberar) och synkar den sedan mot filmen i ett program som är framtaget för just detta syfte.


Hur fungerar textning rent tekniskt?

Det finns en del standarder för hur undertextning ska genomföras. Dessa kommer ursprungligen från TV och Film men tillämpas även för online videos. Den standard som kanske får flest reaktioner, är när man upplever att undertexten inte stämmer till punkt och pricka med det som sägs i filmen. Detta beror på att standarden säger att man inte ska överskrida 37 tecken per rad och att man inte bör ha mer än två rader med tecken. För att kunna uppnå detta så kan man därför behöva anpassa undertexten något. Här efterstävar man alltid att innebörden ska stämma trots att det skiljer sig lite från “ljudet” i filmen.
När vi är klara med transkribering och synk mot filmen så exporterar vi detta som en fil. Det finns en mängd olika filformat för undertextning som tagits fram för olika användningsområden, det kanske vanligaste och det format som vi använder, kallas .srt-filer som egentligen är en textfil med tidskod och text. Det är denna fil som laddas upp på tex. YouTube eller andra online-spelare.

“Bränna in” undertext?

När man har en .srt-fil så är man beroende av en spelare som stöder undertexter för att texten ska kunna visas till filmen. Beroende på vilken spelare man använder sig av online eller lokalt så har dessa olika möjligheter och begränsningar. Om man har en film som man behöver visa i en “offline-situation” (där filmen spelas lokalt från en dator) t ex. under en konferens så brukar vi rekommendera att “bränna in” undertexterna. Detta innebär att vi “renderar” ut filmen med undertexter. I och med detta så försvinner möjligheten att kunna stänga av textningen i filmen, texterna är helt enkelt en del av filmen. En film med inbränd text är inte heller sökbar. Det som dock kan vara en fördel med inbränd text är att man kan använda sig av andra typsnitt, än de som är standard i de olika spelarna.

Undertext med svart bakgrund.

Undertext med svart bakgrund.

Undertext utan bakgrund och med outline.

Undertext utan bakgrund och med outline.

Undertext med icke standard typsnitt

Undertext med icke standard typsnitt

Undertext med skugga

Undertext med skugga

Varför är textning viktigt?

Det finns en rad fördelar med att texta sina filmer som distribueras på/via internet. Förutom att öka tillgängligheten för personer med hörselnedsättning, så fyller undertexter andra viktiga syften.

  • En av de största fördelarna med att skapa undertexter till sina filmer är att innehållet i filmerna blir sökbart på Google (gäller filmer med uppladdade undertexter på YouTube).

  • När en film dyker upp i en social kanal så är det inte säkert att tittaren har möjlighet att ha ljudet på. Med en textad film säkerställer man att informationen går fram ändå.

  • Om man beslutar sig för att göra sin film tillgänglig för andra marknader/länder/språk så är det enkelt att genomföra en översättning av de befintliga undertexterna. På YouTube kan då tittaren välja vilket språk man önskar på undertexterna.