Animerad informationsfilm eller explainer videos

 

Vad är en animerad explainer video?

Kärt barn har många namn; explainer video, animerad Informationsfilm, animerad infographic, animerad reklamfilm är några benämningar, men vad är det egentligen?
Kort skulle man kunna säga att en explainer video oftast, är just animerad och med ett syfte att på kortast möjliga tid förklara vad ett företag gör och hur de kan hjälpa potentiella kunder att lösa ett problem. Men de kan även produceras för att, förklara funktion eller detaljer av en ny produkt/tjänst eller helt enkelt för att kommunicera en idé eller ett budskap till kunder/besökare på en hemsida.

Explainer video.png

Vad är nyttan med en animerad företagsfilm?

Snabb förklaring med film

Det finns en mängd fördelar med att producera en explainer video. Det är inte utan anledning man oftast hittar dem placerade först på ett företags hemsida. När en potentiell kund “googlar runt” och letar efter en tjänst, produkt eller en leverantör, är det inte ovanligt att personen i fråga besöker en stor mängd hemsidor för att snabbt sondera terrängen, om det då finns en kort film som i snabba drag kan beskriva företagets verksamhet eller tjänst, så ökar man chansen att besökaren får ta del av just den informationen på ca 90 sekunder, och om man då lyckats skapa ett intresse så ökar självklart chansen till affär.

Explainer videos för sökordsoptimering (SEO)

Förekomsten av själva videon på hemsidan påverkar den viktigaste SEO-rankingfaktorn; “innehåll” (content). Att ha en video på sin hemsida är för sökmotorerna ett bevis på ett kvalitativt innehåll och att hemsidan har en bra blandning av media vilket kommer påverka sidrankningen positivt.

Om man dessutom, när man laddar upp filmen på tex. YouTube ägnar lite tid åt att skriva en beskrivande text för videon med sökord i åtanke så hjälper det ytterligare.

En annan sak som tyvärr missas av många, är att en uppladdad fil med undertexter (transkriberad text), bidrar till sökbarheten på filmens innehåll. Den automatiska undertextningen som tex. YouTube erbjuder är inte sökbar, vilket många tror.

Vi har en mängd med andra tips på hur man kan få bättre ranking på sökmotorerna med hjälp av video som vi alltid delar med oss av, till våra kunder.

Animerad film - 2d eller 3d-animation?

Animerade explainers produceras i en mängd olika stilar och det finns inget rätt eller fel här. Vi brukar försöka anpassa stilen dels till kundens grafiska profil, men även till vad vi ska berätta med filmen. 3d-animationer är tex. fördelaktiga när man vill beskriva en konstruktion, montering eller hur objekt förhåller sig till varandra i rymd. Karaktärsanimationer går snabbare att producera i 2d men kan få mer “liv” som en 3d-animation. I många produktioner så använder vi oss av en mix av 2d och 3d.

Nedan kan du kika på ett litet axplock av stilar som vi producerat genom åren. Vill du kika på fler filmer som vi gjort så hittar du dem här.

Några animerade filmer vi gjort